Mam Moc

Wyznania Życia

Zapraszam cię do deklarowania Bożych obietnic dla ciebie i bliskich, a także dla narodu.

Tłumaczyłam niedawno „Wyznania Życia. Boże Obietnice dla Ciebie” – zbiór deklaracji Słowa Bożego zebranych w formie broszury przez Emily Preston Faith Talks

W moim przypadku nauczania Emily, okazały się błogosławieństwem i postanowiłam do niej napisać z prośbą o zgodę na tłumaczenie na język polski, żebyś również ty i twoi znajomi, bliscy mogli zastosować te błogosławieństwa w dla siebie.

Emily Preston naucza również w swoich podcastach, jak zastosować prawdę Słowa Bożego z codziennym życiu wyjaśniając często zawiłe teologiczne kwestie w praktyczny, przystępny i zrozumiały sposób.

Na kanale Youtube MAM MOC znajdziesz „Wyznania Życia” w wersji audio wizualnej. Są to deklaracje Słowa Bożego w wersji polskiej.

 Odwiedź kanał Mam Moc i subskrybuj.

 Kanał YouTube Mam Moc

Dlaczego wyznawać Słowo Boże ?

Dlaczego Wyznawać Słowo ?

Na początku, Bóg zobaczył ciemność, ale On nie mówił o ciemności. On wypowiadał tylko to co, chciał, żeby się stało – „Niech się stanie Światło!” (Rdz 1)

Kiedy Bóg stworzył człowieka, On stworzył go, jako żyjącego mówiącego ducha takiego jak Bóg (Rdz 2:7).

Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i On zaprojektował nas tak, żebyśmy działali i funkcjonowali tak jak On – aby naśladować Go jak dziecko naśladuje swojego ojca (Ef 5:1

Tak jak Bóg stworzył cały wszechświat słowami jego ust, tak samo stworzył nas, żebyśmy robili to samo. On dał nam Swoje spisane Słowo, po to żebyśmy mogli wziąć Jego Słowa i wypowiadać je do okoliczności w naszym życiu, a te muszą się zmienić i przystosować do tego co Bóg (przez nas) mówi o nich

Słowo „wyznanie” pochodzi od greckiego słowa homologéō, które oznacza przyznać, uznać, zgodzić się, dostosować się i powiedzieć to samo.
Kiedy wyznajemy Słowo Boże, przyznajemy się, uznajemy, zgadzamy się, dostosowujemy się i mówimy to samo, co Bóg mówi o nas samych!

W 4 rozdziale Ewangelii Marka, Jezus mówi nam, że siewca sieje Słowo, i ta my jesteśmy siewcami. Aby zobaczyć żniwo w naszym życiu, Bóg dał nam do tego Słowo- ziarno. Jeśli potrzebujemy uzdrowienia, mamy ziarno Słowo do uzdrowienia. Jeśli potrzebujemy zaopatrzenia, mamy ziarno Słowo dla zaopatrzenia. Jeśli potrzebujemy pokoju i radości, mamy ziarno Słowo dla pokoju i radości. Siejemy Słowo, wypowiadając (wyznając) to Słowo. Kiedy wyznajemy Słowo, Słowo-ziarno jest sadzone w ziemi naszych serc. Słowo Boże jest niezniszczalnym ziarnem – jeśli będziemy pilnie je podlewać (nieustannie je wyznając) i strzec go przed ptakami i cierniami, to BĘDZIE rosnąć i przynosić plony.

List do Rzymian 10:8,10 mówi, że sprawiedliwość, która jest z wiary, mówi: „Słowo jest blisko nas, w naszych ustach i w naszym sercu, to jest słowo wiary, które wypowiadamy… bo sercem wierzymy ku sprawiedliwości i ustami wyznaje się ku zbawieniu.

„Zbawienie” nie oznacza tylko wiecznego zbawienia; w języku greckim „zbawienie” to sōtēría  / sṓzō , i obejmuje dobrobyt, pomyślność, uwolnienie, ochronę, uzdrowienie i bezpieczeństwo.

Zatem zgodnie z tym fragmentem Pisma Świętego z Listu do Rzymian mamy przy sobie Słowo o wszystkim, czego potrzebujemy do pomyślności, dobrobytu, wyzwolenia, zachowania, uzdrowienia i bezpieczeństwa – i wierzymy w to i wyznajemy to! Tak właśnie działa duch wiary!

Kiedy wyznajemy Słowo Boże, trzymamy się wszystkiego, co zawiera pakiet zbawienia! Nasze zbawienie to skończone dzieło!

Pierwszy list Jakuba 22-25 mówi nam, że mamy być wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, w przeciwnym razie oszukujemy samych siebie. Jakub 2:26 dalej mówi, że wiara bez uczynków (odpowiadające im działanie) jest martwa (bezużyteczna, pozbawiona mocy). Tak więc jest oczywiste, że ważne jest, aby dowiedzieć się, jak być wykonawcą Słowa i jak zastosować odpowiednie działanie do naszej wiary!

Drugi list do Koryntian 4:13 mówi nam, jak: „A ponieważ mamy tego samego ducha wiary, zgodnie z tym, co jest napisane: „Uwierzyłem i dlatego przemówiłem, również my wierzymy i dlatego dalej mówimy.”
Jeśli wierzymy Słowu, będziemy mówić (wyznawać) Słowo.

Kiedy wyznajemy Słowo, stajemy się wykonawcami Słowa i stosujemy odpowiednie działania stosowanie do naszej wiary. Kiedy mówimy Słowo, uaktywniamy naszą wiarę i zaczyna ona działać dla nas.
Możesz powiedzieć: „Ale czy obietnice zawarte w Słowie Bożym naprawdę są dla mnie? Skąd mam wiedzieć, że mogę ich użyć w mojej sytuacji?”

Drugi list do Koryntian 1:20 mówi, że WSZYSTKIE obietnice Boga w Nim (Słowie) są „Tak” i przez Niego (przez Słowo) wypowiadamy „Amen”. Jeśli znajdziesz obietnicę w Słowie, Bóg już jej powiedział „Tak”. Teraz wystarczy dodać „Amen” lub „Niech tak będzie!” biorąc tę ​​obietnicę i zgadzając się z nią poprzez wypowiedzenie jej z własnych ust. Powiedz: „To jest moje!”

Słowo Boże w twoich ustach jest tak potężne, jak Słowo Boże w Jego ustach! Powiedz, co Bóg mówi o twojej sytuacji i zdecyduj, że powiesz TYLKO to, co mówi Bóg – ponieważ Bóg obiecuje, że otrzymasz to, co powiesz! (Mk 11:23)

Wyznania Życia, Emily Preston