Mam Moc

Wizerunek Boga i wiara

Jeśli jeszcze nie jesteś mocno osadzony w relacji z Bogiem, to proponuję ci zacząć od kilku prostych pytań. Dlaczego wizerunek Boga jest tak ważny ? Dlatego, ze jeśli jest choćby cień lęku w tym co nosisz w sercu w stosunku do Boga, nie będziesz w stanie całkowicie się poddać, zaufać i uwierzyć. A to jest kluczem do życia pełnią jako dziecko boże.

Bo czym jest wiara ?
Wiara (4102. pistis) – „dać się przekonać, uwierzyć. Wiara jest zawsze darem od Boga, tego człowiek sam z siebie nie jest w stanie wytworzyć. Dla wierzącego „wiara” jest „Boską perswazją” – a zatem różni się od ludzkiej wiary (ufności), ale ją zawiera. [..] W Piśmie Świętym wiara jest Bożą gwarancją, potwierdzającą, że objawienie, które On zrodził, spełni się (Jego droga).”

Jeśli naszym filtrem w umyśle jest fałszywy obraz Boga, wtedy wiara zostaje przysłonięta niewiarą, która nie jest brakiem wiary lecz niezależnym od wiary „bytem”. Niewiara rodzi się z fałszywych przekonań o Bogu i jest wynikiem światowego sposobu myślenia. Dlatego bardzo często, pomimo wiedzy jaką posiadamy o naszej nowej tożsamości i naturze Boga, nie jesteśmy w stanie przyjąć Bożej Miłości, uzdrowienia, obfitości i korzystać z tego co Bóg już w nas złożył. Dopiero zmiana w naszym sercu i umyśle spowoduje, że będziemy w stanie w pełni utożsamić się ze swoją boską naturą.

Ważne jest żeby pamiętać, że tylko łaska może nam pomóc skutecznie w tej pracy i żeby poddawać wszystkie nasze działania Bogu. Więc jeśli chcemy zmieniać przekonania i zobaczyć jakie fałszywe przekonania w naszym umyśle blokują Boże błogosławieństwa dla naszego życia, poproś Ducha Świętego / Boga o to, żeby pomógł ci zobaczyć swoje serce i objawił jakie nosisz fałszywe obrazy Boga.
Jakie są blokady, które uniemożliwiają działanie Boga i przyjmowanie tego, co ma dla ciebie. Bóg już wszystko ci zapewnił, teraz tylko pozostaje kwestia przyjęcia tych darów. Możesz wypowiedzieć takie słowa:

Duchu Święty proszę pokaż mi fałszywe obrazy Boga jakie mam w swoim sercu i pomóż mi się od nich uwolnić, żebym mógł mieć z Tobą pełną miłości relację. Proszę objaw mi swoją prawdziwą naturę i otwórz moje duchowe oczy i uszy żebym mógł cię poznawać. Amen

Możesz zadać sobie takie pytania:

  • Kim Jest dla mnie Bóg ?
  • Czego od Niego oczekuję ?
  • Czy chce Go poznać ? jeśli nie, to dlaczego ?
  • Jakie pojawiają się pierwsze emocje, uczucia kiedy wypowiadam słowo:  BÓG ?

Możesz również medytować / rozważać fragment Pisma Świętego mówiący o naturze Boga lub o relacji z Nim. Następnie zapisać wszystko co w związku z tym się w tobie pojawiło, jakie obrazy, jakie emocje, jakie myśli. Zawsze przed rozważaniem poproś Ducha Świętego o owoc jaki chcesz uzyskać w tym rozważaniu, czyli np., o głębsze poznanie miłości Boga lub dostrzeżenie fałszywych obrazów Boga.

Odpowiedzi mogą ci pomóc zobaczyć jaki masz w swoim sercu wizerunek Boga, jakie przekonania blokują relację z Bogiem i co możesz zmienić, żeby w pełni wierzyć = w pełni zaufać Bogu.
Uświadomienie sobie nieprawdziwych obrazów, to pierwszy krok do nawiązania relacji. Oddaj to  co sobie uświadomiłeś Bogu/ przerzuć na Niego /. Przeproś jeśli nieświadomie go obwiniałeś, poproś swoimi słowami o przemianę, o zastąpienie tych fałszywych przekonań prawdziwym obrazem. Jeśli będziesz wszystko poddawać Bogu i zdejmować z siebie ciężar pracy nad sobą, to będziesz prowadzony przez Ducha Świętego i będziesz pod Łaską Bożą. Proś o łaskę w każdej sprawie !

Bóg może ci jeszcze później objawiać kolejne przekonania. To może być proces rozłożony w czasie. Będziesz wiedział, że to co nosisz w sercu o Bogu jest kłamstwem. Bóg jest Miłością i wszystko co wynika z lęku i budzi w tobie negatywne emocje, nie pochodzi od Boga !

Żeby wierzyć nie musisz się z niczym zmagać, walczyć o wiarę. Już ją masz tylko jeszcze z niej nie korzystasz, bo masz w sercu niewiarę, której trzeba powiedzieć „do widzenia”. Nie ma większej lub mniejszej wiary. Jest tylko mniejsza lub większa niewiara, a to zupełnie osobna sprawa. Niewiara najczęściej wynika z błędnych przekonań, z tego, że nigdy nie poddaliśmy się weryfikacji i nie rozeznaliśmy w co wierzymy.

Wiara jest aktem woli ! Wykonaj ten akt, powiedz Bogu, że chcesz w Niego uwierzyć i oddaj to Jemu. On pomoże ci przez to przejść by w pełni móc Mu zaufać. Jemu zależy na relacji z Tobą.

Możesz powiedzieć: „Ojcze Niebieski (Panie, Boże), ja dzisiaj w imieniu Jezusa, decyduję się wierzyć Tobie i w pełni zaufać Tobie. Proszę pomoc mi usunąć niewiarę i wszelkie przeszkody, które stoją na drodze do pełnej miłości relacji z Tobą. Niech tak się stanie, Amen”

Jest niemożliwe po ludzku zaufać komuś, kogo się nie zna, a dodatkowo może czuje lęk.
Najczęściej obraz Boga jaki nosimy jest obarczony naszym obrazem rodziców, ojca lub matki i to właśnie Bogu przypisujemy cechy ludzkie, które znamy z naszego domu rodzinnego. Jeśli mieliśmy trudne relacje np. z ojcem, to Bóg może reprezentować cechy naszego ziemskiego ojca. Projektujemy to co było dla nas trudne na Boga i z mojego doświadczenia wiem, że dopóki nie uporałam się z największymi fałszywymi przekonaniami o Bogu, nie byłam w stanie w ogóle się na Niego otworzyć.

Zapisz najlepiej w swoim dzienniku duchowym jeśli taki prowadzisz, jak nie, to cię zachęcam. Pomoże ci on zobaczyć zmiany jakie się w tobie dokonały na przestrzeni dni, miesięcy a może lat. Będziesz mógł pisać objawienia, które otrzymasz od Boga i świadectwa, którymi będziesz mógł się dzielić.

 

Dobra wiadomość jest taka, że możemy przyjść do Boga dosłownie ze wszystkim i wyrobić w sobie nawyk, że zamiast szukać pomocy w internecie lub u innych ludzi, w pierwszej kolejności biegniemy do Niego ze wszystkim ! DOSŁOWNIE – ZE WSZYSTKIM ! tak jak zadzwoniłbyś do przyjaciela lub kogoś zaufanego i po prostu rozmawiać z Nim jak z kimś, kto nas kocha i chce dla nas jak najlepiej.

Nie musisz sam się trudzić, przerzuć troski na Niego i jeśli jesteś nowo narodzony to Duch Święty pomoże ci uwierzyć i pokaże wszystkie blokady. Pokaże ci nauczania, które rozwieją twoje wątpliwości, wskaże ci konkretne fragmenty Słowa, postawi odpowiednich ludzi na twojej drodze itd. O własnych siłach i własnym rozumem nie jesteśmy w stanie pojąć Boga, tylko sam Bóg w swojej łasce może nam siebie objawić  i spowodować, że to co niemożliwe stanie się możliwe.

Chwała Panu !

Jezu dziękuje Ci za każdego człowieka, który czyta te słowa i proszę Cię daj nam odczuć Twoją Obecność. Gdzie jest Twoja Obecność, tam jest wolność. Niech Twoja Miłość, Radość i Pokój przeniknie każdego z nas. Proszę otwórz nasze duchowe oczy i daj nam poznać siebie.